Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Szatan jest upadłym aniołem i siłą, i potęgą jest większy od człowieka.

Dlatego człowiek tylko będąc w Jezusie jest bezpieczny.

Z Księgi Zachariasza 3.1-2

,, Potem (Pan) ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed Aniołem Pańskim.

A po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. (Anioł) Pański tak przemówił do szatana:

,,Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie

Jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi? ,,

Komentarz: Człowiek nie może zwrócić się do Szatana i mu rozkazywać, Anioł Pański też nie ; może to zrobić tylko Pan Bóg. I Anioł zwrócił się do Boga. Możemy się zwracać tylko do Jezusa Chrystusa, żeby nas wyzwolił z sideł szatana. A więc, ufając Panu Jezusowi Chrystusowi, wierząc w Niego całym sercem, modlimy się o uwolnienie nas od szatana i przekucie zła w dobro.

Nie modlimy się o zniszczenie szatana, gdyż los szatana jest przesądzony przez Boga. Gdy minie 1000 lat panowania Jezusa Chrystusa i powstanie nowe niebo i nowa ziemia to szatan i jego demony będą wrzuceni do jeziora ognistego. My trwając w Panu Jezusie nie dajemy diabłu przystępu do naszego życia. (Teresa)

Z 2 Listu Piotra -2.10-11

,, przede wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy (Jezusowi), zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw na ,,Chwały,, (aniołów). Tymczasem aniołowie, których siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana - przeklinającego wyroku potępienia.,,

Komentarz: Ludzie , zuchwalcy, zarozumialcy bluźnią Bogu. Aniołowie trwają w bojaźni przed Bogiem i wykonują zadania, które Bóg dla nich przeznaczył.

Hebr.1.14;” Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?”.

Ps.34.8;” Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie”.

(Teresa)

Z Listu Judy- w. 9

,, gdy zaś archanioł Michał, tocząc rozprawę z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza,

nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: ,,Niech Pan cię skarci,,

w. 17-21

,, Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych pożądliwości.

Oni to powodują podziały, (a sami) są cieleśni i Ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując Pana Jezusa Chrystusa, który wiedzie ku życiu wiecznemu.,,

1Piotra 5.8-9;” Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu”.

1 Tes.5.6;” Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was”. (Teresa)

Komentarz: z powyższych fragmentów Listu św. Judy Apostoła wynika, że każdy, kto przyjął Pana Jezusa Chrystusa, nie może bluźnić przeciwko złu, może tylko – jak archanioł

Michał - modlić się do Pana Boga, żeby zło odeszło od człowieka. W ten sam sposób mamy postępować z każdym złem: oszustwem, szyderstwem, obmawianiem, kłamstwem, rozpustą,

nietolerancją, nieroztropnością i w miłości Boga strzeżmy samych siebie; dążmy do zbawienia. Nie bądźmy cieleśni i miejmy w sobie Ducha.

Duchu Święty, ty jesteś z nami, strzeż nas przed oczerniającymi słowami, myślami, uczynkami, przed kłamstwem i brakiem szacunku dla bliźniego, naucz nas przebaczać i

żyć w bojaźni Pana Boga.

Ef. 6.10-13;” Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą , abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko.”.

Ef.6.14-18;” Stańcie więc {do walki}, przepasawszy biodra wasze, prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość {głoszenia} dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest Słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych”.

Opr. Maria Gudro-Homicka

Korekta i część komentarzy Teresa R.

14.09. 2023r.

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)