Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Przeczytaj Ap 20.1-5

      Biblia jest książką historyczną . Zaczyna się wcześniej i kończy się później niż każda inna. Literacko można by powiedzieć, że akcja się dzieje od początku do końca świata. Pierwsza księga – Księga Rodzaju i ostatnia – Apokalipsa jest wyzwaniem, bo żaden człowiek nie jest w stanie obiektywnie zaobserwować  ani objąć zmysłami wydarzeń z tak odległej przeszłości lub przyszłości. Co można zrobić?  Albo snuć fantazje ( czasami nazywane nauką) lub zaufać Bożemu objawieniu. Trudno człowiekowi uwierzyć w to, co przekracza zdolność pojęcia rozumem i zmysłami. W Biblii zapowiedziono 2500 proroctw,  ok. 2000 spełniło się co do joty.  Ale wiele osób nie wierzy, że  Bóg może wiedzieć więcej od nas i nie wierzy, by Bóg chciał podzielić się z nami swoją wiedzą. Nie wierzą więc                           w proroctwa ani w cuda. 

Aby rozważać Apokalipsę, trzeba uwierzyć, że my znamy przeszłość, a Bóg zna i kontroluje przyszłość – że ona potoczy się zgodnie z tym, co Bóg zaplanował. 

 Trzeba wiedzieć, że wiara i rozum współistnieją w doskonały sposób, ale w niektórych sprawach to wiara musi się stać przewodnikiem rozumu, inaczej bowiem droga, która pójdzie za rozumem, okaże się ślepa i nigdy nie dojdziemy do ostatecznego celu. 

  Rozdział 20 Apokalipsy pokazuje przepowiednie dotyczące ostatnich chwil dziejów świata. Najważniejszym  elementem  jest sąd całej ludzkości – zarówno tych, którzy  umarli wcześniej , jak i tych, którzy go dożyli. 

Trzy wymiary czasowe:

  1. Co się dzieje przed Sądem Ostatecznym? 
  2. Co się dzieje podczas Sądu Ostatecznego?
  3. Co się dzieje po Sądzie Ostatecznym?

Ad I.  Czas przed Sądem Ostatecznym

      Należy zwrócić uwagę na sformułowanie: ,,I ujrzałem(…) ujrzałem (…) Później zobaczyłem  (Ap. 20.1,4.11). Wskazują na szereg wizji :

,,KRÓL Królów i Pan Panów (Jezus ) przychodzi z  nieba na koniu wojny a nie na osiołku (jak przyszedł pierwszy raz ), aby rozprawić się ze wszystkimi wrogami na ziemi. (W NT ponad 300 razy występuje nawiązanie do powrotu Jezusa na planetę ziemią). Jezus , gdy przyjdzie powtórnie, odniesie  zwycięstwo nad międzynarodową koalicją królów dowodzących  swoimi armiami i zabije ich wszystkich (swoim słowem) i pośle do Otchłani. Dwaj przywódcy światowi  (polityczna ,,bestia i religijny ,,fałszywy prorok) trafią natychmiast do piekła ( jeszcze przed dniem Sądu Ostatecznego (więc w tym momencie jezioro ognia (piekło ) już jest przygotowane . Ci, którzy spiskowali przeciw Jezusowi Namaszczonemu Mesjaszowi , zostali odsunięci od władzy  i usunięci z ziemi – z wyjątkiem diabła. (PS 2.2).

A więc co się stanie z diabłem? (inne nazwy diabła: smok, wąż, szatan). Diabeł nie ginie razem z królami i armiami, nie może, ponieważ jest upadłym ,,aniołem i ,,nie może umrzeć (Łk 20.36). Nie jest wrzucony do  jeziora ognia z bestią i fałszywym prorokiem. Diabeł trafia do ,,aresztu:,- do czeluści, najgłębszego i najciemniejszego  miejsca we wszechświecie, którego boją się wszystkie demony. ( Łk. 8.31). Tam są niektóre uwięzione jeszcze z czasów Noego (2P2.4) To miejsce nazywa się tartaros. Tam czekają w mękach tysiąc lat (Milenium). Po tym czasie diabeł znów odzyska wolność ( na krótko) i zwodzi umysły ludzkie, aby pozbyć się ludu Bożego z ziemi.


W Milenium władze obejmuje Chrystus, a wszyscy jego wrogowie są usunięci z ziemi. Chrystus ma ministrów - tych, którzy wiernie mu służyli. Lud Boży ( wierzący ze wszystkich narodów) będzie sądzić świat (1Kor. 6.2).  Wśród władców Ziemi Jezusa w Apokalipsie wyróżniona jest grupa ludzi , którzy cierpieli, byli prześladowani,  a nie wyparli się Jezusa. ( ,,I ujrzałem: Ap 20.4b)

Apokalipsa mówi, że będą dwa zmartwychwstania:

  1. Zmartwychwstaną najpierw Męczennicy wierni Chrystusowi ( oni jeszcze przed Milenium otrzymali nowe ciała) Oni są błogosławieni i święci,( błogosławieni , ponieważ zostali uświęceni)
  2. 2. Zmartwychwstaną wszyscy inni zmarli.

Za czasów Milenium na ziemi będzie panował pokój i dobrobyt. Wszystkie kraje na ziemi staną się jednym Królestwem naszego Pana Chrystusa, który będzie rządził. Będzie sprawiedliwość,  ,,złoty wiek,, raj, niebo na ziemi. 

Ale tak się nie stanie. Ludzie zaspokoją ludzkie pragnienie dobrobytu , ale nie zmienią natury. Będą jakiś czas szczęśliwi, a potem zaczną odchodzić od Pana Jezusa ,będą chcieli sami rządzić, być bogiem. 

To się stanie w ostatnich latach Milenium .Wtedy na krótki czas diabeł zostanie zwolniony z Czeluści i zasieje nienawiść do Ludu Bożego. Odbędzie się ostateczna bitwa ze Stwórcą. I wtedy sam Bóg ,a nie Chrystus pokona liczną armie diabla ogniem  a nie słowem. Zapadnie ostateczny wyrok na diabla, który zostanie wrzucony  do jeziora ognia- do piekła .

 

Dlaczego Bóg objawia Ludowi Bożemu wydarzenia związane z ądem Bożym ? Ludziom trudno objąć zmysłami, co się będzie działo. ?

Ale jasne są dwa rezultaty Milenium : 

  1. Widzialne i odczuwalne będą rządy Chrystusa , zgodne  z wolą Boga, który rehabilituje sprawiedliwych (wierzących w Pana Jezusa). Ludzie doznają, że jest         o wiele lepszy świat niż za rządów diabła. ,, wszystko na nowo - co w niebiosach   i to ,co na ziemi (Ef 1. 10) I Bo chce pokazać ludziom, że może być raj na starej (obecnej) ziemi, zanim stworzy nową ziemię. 
  2. Z drugiej strony Milenium wykaże wyraźnie, iż zmiana rządu nie stanowi rozwiązania światowych problemów.  Wykaże, że  doskonały rząd musi rządzić doskonałymi obywatelami, jeśli ma nastać doskonałe królestwo.  Ostateczna tragedia Milenium nawet w idealnych warunkach obnaży ludzką naturę, która była już obnażona  w ogrodzie Eden. 

Te lata , gdy diabeł zostanie uwolniony, to preludium Sądu Ostatecznego. W nowym świecie po Sądzie Ostatecznym będą dwa miejsca przebywania ludzi: niebo lub piekło. 

 Ad II W czasie Sądu Ostatecznego

Apokalipsa mówi, że wszyscy umarli zmartwychwstaną , bo da im nowe ciało – duch  

w nowym ciele ( Pan Jezus po zmartwychwstaniu otrzymał nowe ciało - przeszedł przez ścianę w obecności swoich uczniów).

Wszyscy staną ramię w ramię przed Bożym tronem. ( Mt 25.31, J 5.27, Dz 17.31, Rz 2.16, 2 kor 5.10, Ap 5.6

 Wszystkie czyny człowieka będą dla Boga jawne. Wtedy już nie można będzie nic wyjaśniać, usprawiedliwiać, więc kto pójdzie do nieba? 

Bóg otworzy jeszcze jedną księgę - własność Sędziego, który jest bez grzechu. W tej księdze są też imiona tych ludzi, którzy Mu wiernie służyli do samego końca. Dla Pana Jezusa Chrystusa odnieśli zwycięstwo nad swoją grzeszną naturą i nad szatanem  Ich imiona zostały zapisane w tej księdze i nigdy nie były wymazane. (Ap 3.5)

Ogłoszenie wyroku będzie trwało niezwykle szybko. Sprawiedliwość zostanie oddana w widoczny sposób.   Konieczne będzie otwarcie ksiąg . Winnych potępią ich autobiografie , ich własne decyzje , słowa. Część  z nich zostanie uniewinniona i uznana za sprawiedliwych z uwagi na autobiorafię Sędziego (Jezusa Chrysusa). Wyrok jest jednoznaczny.: Niebo ( ludzie Chrystusa), albo piekło ( ludzie Adama).

Ad III  Po Sądzie Bożym 

Opis nowego nieba i nowej ziemi.             

a) Śmierć i Otchłań zostają wrzucone do piekła (Ap. 20.14), a więc nie będzie żadnego miejsca, w którym mogłyby przebywać duchy ludzi pozbawionych ciała. .Odtąd duch każdego człowieka będzie posiadał nowe ciało i już pozostanie taki stan przez całą wieczność.  Jezus zapowiedział  piekło dla ludzi mających nowe ciała (Mt5.29; Mt 10.28)

b) Jezioro ognia to inaczej ,,druga śmierć: (Ap. 21.8). Pierwsza śmierć odłącza nas od ludzi,  druga śmierć oddziela nas od Bożego odwiecznego i nieskończonego życia , a więc od Bożej rzeczywistości istnienia .Tak więc istotą piekła jest nieobecność Boga w tym miejscu. 

c) Piekło jest miejscem, w którym ludzie będą przeżywać  katusze ,,dniem i nocą po wieczne czasy,, (Ap. 14.11)

Opr. Maria 

03.09.2023r. 

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)