Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Wsparcie duchowe:

 • Poznawanie Boga poprzez Jego Słowa. Rozważanie Słowa Bożego na stronie
 • Spotkania grupowe z czytaniami i rozważaniem Słowa Bożego
 • Modlitwa o chorych dorosłych i dzieci (szczególnie modlitwa o dzieci autystyczne)
 • Wsparcie duchowe rodziców
 • Pomoc duchowa w trudnych sytuacjach życiowych

Edukacja

 • Organizowanie spotkań katechizacyjnych, rekolekcji, nauczań, szkoleń, konferencji oraz pielgrzymek,
 • Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.

Pomoc charytatywna i wolontariat:

 • Przeprowadzanie zbiórek rzeczy oraz zbiorek pieniężnych,
 • Pomoc społeczna: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • Działalność na rzecz integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Więcej o misji i celach Fundacji przeczytasz TUTAJ

Aktualności

Cykliczne wyjazdy na spotkania z Ojcem Józefem Witko

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13/8)
Wierzymy, że Pan Jezus żyje i nie zmienił swoich metod postępowania.

Spacery ze Słowem

– Poznawanie Boga poprzez Jego Słowa.
Codzienne rozważania – kliknij tutaj

Rozważania Pani Marii

Cykliczne rozważania- kliknij tutaj

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)