Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Wytrwała wiara

 W liście do Rzymian czytamy: 15.4

,, Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję”

Komentarz: To z Pisma Świętego  pochodzi cierpliwość. 

   Cierpliwość to najprościej wiara stosowana przez długi czas. Cierpliwość to nie chwilowy przebłysk wiary, ale długotrwała i wytrwała wiara. Cierpliwość to po prostu stan, w którym wierzysz i dalej trwasz w wierze. List do Rzymian  głosi, ,że cierpliwość przychodzi przez Pismo Święte.

,, Wiara wiec jest ze słuchania ,a słuchanie – przez Słowo Boże” List do Rzymian  10.7 

Tak jak cierpliwość przychodzi przez Słowo Boże, tak samo jest z wiarą. One obie są częścią owocu Ducha :

,,Owocem zaś Ducha jest (…) cierpliwość(…) wiara” List do Galacjan  5.22

Bóg dal ci wiarę i cierpliwość , kiedy narodziłeś się na nowo. One są owocem twojego zupełnie nowego , narodzonego na nowo ducha. 

Cierpliwość nie przychodzi łatwo. Ale jeśli już posiadasz cierpliwość z Ducha Świętego                 w swoim wnętrzu, one muszą zostać najpierw użyte , zanim osiągną swoją największą siłę.

,, Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was”  List Jakub a4.7

Przeciwstawić się  oznacza aktywną walkę przeciwko diabłu. Wtedy będziesz silniejszy i lepszy, ponieważ sprzeciwiłeś się , oparłeś i zwalczyłeś diabła. 

Jeśli spotkało mnie zło, Nie mogę mówić ,,Taka była wola Boga” , bo Bóg czyni dobro, a diabeł zło. Bóg nie kusi do złego. ON pokazuje, jak być dobrym .

Jezu powiedział: Ew. Sw. Jana

,, Złodziej przychodzi po to, żeby kraść , zabijać i niszczyć .Ja przyszedłem, aby owce (ludzie) miały życie i aby miały Je w Obfitości” 

A więc : 

Bóg nie zsyła kataklizmów, chorób , wojen, zabójstw, oszczerstw, kłamstwo, zazdrości, zawiści, przekleństw, bezbożności śmierci itp. To jest częścią życia  w upadłym, naznaczonym grzechem  świecie .

Wszystko współdziała dla dobra. 

Sw. Paweł  w liście do Rzymian głosi:

,, A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga , to jest tych , którzy są powołani według postanowienia Boga”

W tych słowach nie ma nic ,co by obwiniało Boga . Ten werset po prostu mówi, że Pan Bóg, może wziąć cokolwiek się wydarzyło i obrócić to wszystko ku dobremu . 

Ale dla dobra tych, którzy miłują Boga. A więc człowiek ma współdziałać z Bogiem przez wiarę w Niego-  w Jego Moc, siłę, w to ,ze Jezus leczy do dziś, że jest żywym Bogiem.Bóg nie pomaga automatycznie . On robi to wspólnie z nami. 

Kiedy zaczynamy robić coś, co wiemy, że mamy robić i zaczynamy się modlić, to jeśli Pozwolimy Mu na to, Duch Święty stanie razem z nami i zacznie się wstawić , co da nadnaturalne rezultaty. 

Ale to nie dzieje się automatycznie. Mamy w tym rolę do odegrania. 

Ja i Duch Święty wstawiamy się do Boga. 

Nie można mówić, gdy spotka człowiek coś złego;

-Cół , Bóg tak chciał” 

- Bóg go potrzebował w Niebie; Człowiek nie wie, nawet kapłani, gdzie człowiek poszedł po śmierci, czy do nieba czy do piekła .Tylko Bóg o tym wie.

To zależy, czy człowiek miłował Boga. 

Nieważne, kim ktoś jest .ważne. Jeśli przed śmiercią nie nawrócił się do boga, poszedł do piekła. Nie z powodu  jego grzechów,( Jezus wykupił grzechy ludzkie ), ale dlatego,  że nie uczynił Jezusa swoim osobistym Panem. Taka jest prawda. 

Wybierz życie 

W księdze Mojżeszowej  roz 30. Wers 19, 

,, Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, ze położyłem przed tobą życie               i śmierć (duchową, w Biblii śmierć jest tłumaczone na ,,śmierć duchowa) , błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie (duchowe),abyś żył , ty i twoje potomstwo. 

Po Grzechu Adama i Ewy, Bóg dał człowiekowi wybór. To nie szatan zrobił z nich frajera , to człowiek wybrał , żeby być frajerem. 

Uwierz i przyjmij

Nie ma miłości bezwarunkowej Boga .

Zostałeś zbawiony z łaski przez wiarę  9 list do Efezjan 2.8). Łaska jest tym, czego Bóg dokonuje niezależnie od nas.  Łaska jest czymś ,co zostało już zrobione przez Boga , zanim kiedykolwiek mieliśmy problem. Otrzymaliśmy łaskę niezależnie od nas . Ale to nie jest miłość bezwarunkowa i łaska bezwarunkowa Boga, jak mówi wielu ludzi , księża  też. 

Bowiem zapominają , że aby wyzwolić łaskę , potrzebna jest wiara z naszej strony.

Nie prawdą jest, iż można Boga skłonić do działania. Nie !Nie jesteśmy zbawieni przez samą wiarę. Nie jesteśmy zbawieni przez samą łaską . I wiara ,i łaska muszą występować łącznie.

Czasem pytamy. Co Bóg chce , abyśmy osiągnęli łaskę. 

Bóg chce , żebyś zrozumiał, uwierzył i przyjął to, co Bóg zrobił (łaskę ).

Wiara nie jest czymś, co robisz, aby nakłonić Boga do zrobienia czegoś. Wiara jest tylko twoją  pozytywną odpowiedzią na to, czego Bóg z łaski dokonał. 

Z listu Piotra 2.24

,,(…) przez Jego rany zostaliście  uzdrowieni”

To znaczy, że Jezus uzdrowił ludzi 2tys lat temu ( Na też ,chociaż nie było nas na świecie). Wtedy też dał  nam moc.

Trzeba codziennie dziękować Panu Jezusowi za to, co nam dał: uwolnienie od grzechu (ale więcej nie grzesz ), łaskę,  uzdrowienie, moc ( Efezjan 1.19)

Pan Bóg przez Jezusa i Ducha Świętego mówi do nas: 

,,Problem w tym ,ze nie walczysz dlatego, że ja cię uzdrowiłem, ,ale dlatego ,że próbujesz zostać uzdrowiony. .Widzisz  siebie jako chorego, który próbuje wyzdrowieć ,a nie jako zdrowego , któremu diabeł próbuje wykraść zdrowie.

Trzeba przyjąć postawę: Już wiec3j nie patrzę na siebie jak na chorą osobę , która próbuje wyzdrowieć ,Jestem zdrową osobą .Bóg umieścił tę moc w moim wnętrzu i nie próbuję nakłonić Boga do działania. 

Na podstawie książki ,, Życie w równowadze między łaską a wiarą” Andrewa Wommacka

MG-H

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)