Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Ewangelia św. Łukasza (1. 26 – 38)

,,W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela 

Do miasta w Galilei, zwanego Nazaret do Dziewicy 

poślubionej mężowi , imieniem Józef, z rodu Dawida. 

A Dziewicy było na imię Maryja. Anioł poszedł do Niej i rzekł:

,,Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą , (błogosławiona 

jesteś między niewiastami.)

Ona zmieszała się  na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 

to pozdrowienie .Lecz anioł rzekł do Niej: ,,Nie bój się Maryjo, 

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus.  Będzie On wielki i będzie nazwany 

Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 

Będzie panował nad domem Jakub na wieki, a Jego panowaniu 

nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła. 

,,Jakże się to stanie, kiedy nie mam męża”?

Anioł Jej odpowiedział : ,,Duch Święty zstąpi na Ciebie 

i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte , które się narodzi,

 będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, 

poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 

która uchodzi za niepłodną.  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 

Na to rzekła Maryja. ,,Oto ja służebnica Pańska , niech mi się stanie według twego słowa. „ Wtedy odszedł od Niej anioł .” 

   Między Nami a Bogiem zachodzi relacja, dla każdego inna. Serce nasze ma być posłuszne Bogu. Nie możemy czekać , że ktoś przyjdzie i poda nam w punktach , co robić,  aby otrzymać łaskę Bożą.  Nie,  tak nie będzie . Relacja między nami i Bogiem nie jest dana raz na zawsze. Należy o łaskę cały czas zabiegać. 

Co zrobić, aby nauczyć się rozpoznawać łaskę Bożą? 

  1. Tak jak Matka Boża wierzyła Bogu, mówiąc, ,,Niech się stanie”, tak i my szukajmy relacji z Bogiem. Ale nie grzesz , musisz zrezygnować z grzesznych nawyków. Jeśli modlisz się 2 razy w roku, jeśli posłuchasz Słowa Bożego raz  w roku, nie doznasz łaski Bożej. Walka z grzechem prowadzi do odkrycia łaski Bożej. 
  2. Wydaje nam się często, że gdy opanuje nas spokój ducha , przychodzi do nas łaska Boża . Nieprawda !. A jak zareagowała Maryja: zmieszała się , wszystko się w niej zakotłowało. Więc wola Boża uderzyła mocno. My też możemy odczuć wstrząs, który zmieni nasza dusze, otworzy serce. 
  3. Wola Boża nie oznacza, że się nie boimy. Boimy się! Bóg mówi do Maryi: ,, Nie lękaj się”. A więc była przestraszona, gdy zobaczyła Anioła . Ale z wolą Bożą pozbyła się strachu. Tak i my możemy pozbyć się strachu, będąc z Bogiem w bliskości.
  4. Anioł mówi do Maryi: ,,Dlatego Święte,  które się narodzi (Jezus) będzie nazwany Synem Bożym.  On obejmie władzę i wszystko na naszej ścieżce życia będzie szło zgodnie z wolą Boga. A więc odrzucimy zło, grzechy, oszustwa, oszczerstwa itp. Serce nasze ma być posłuszne Bogu
  5. A znaki ?!!!  Pan Bóg może dać znak : przez człowieka, przez przewodnika, we śnie , np.? 
  • Maryi powiedział anioł: Elżbieta zaszła w ciążę, to i Ty zajdziesz. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Więc my też możemy pokonać trudności,
  • Jeśli stoimy przed wyzwaniem, np. wybór zawodu, misje i się boimy, Bóg pomaga przez Twoją modlitwę,
  • Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi (koleżanka, kolega, rodzice, przewodnik duchowy, autorytet modlitwy) –a my posłuchamy – to znak, że spłynęła na nas Łaska Boża i że jeśli u kogoś się stało, to u nas może się stać.

Walczmy z grzechem.

Po wysłuchaniu kazania A. Szustaka 

MG-H 

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)