Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Z Ewangelii św. Łukasza (24.36)

,,A gdy rozmawiali o tym , On sam stanął 

Pośród nich i rzekł do nich: ,,Pokój wam!”

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

Lecz ON rzekł do nich: ,,Czemu jesteście zmieszani, ?

I  dlaczego wątpliwości budzę się w waszych sercach?

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 

Dotknijcie mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, 

Jak widzicie, że Ja mam. „

Przy tych słowach pokazał im pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni 

Z radości jeszcze nie wierzyli pełni byli zdumienia, 

Rzekł do nich: ,,Macie tu coś do jedzenia?”

Oni podali MU kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i jadł wobec nich.”

Co to znaczy?

Pan Jezus przychodzi do ludzi duchowo. To nie dzieje się natychmiast. Budowanie relacji to 

długi proces. Najważniejsze, aby słuchać Jezusa, doświadczać bliskości z Nim. 

Co się zdarzyło Apostołom? Co się może zdarzyć nam współcześnie? Gdzie spotkamy Jezusa?

  1. Pan Jezus przychodzi, gdy  uczniowie (Apostołowie ) rozmawiają o spotkaniu z Nim ( modlą się do Jezusa). Żeby przyszedł , potrzeba kogoś, kto opowie  o spotkaniu z Nim. Gdy człowiek przebywa  w środowisku, kto już doświadczył Jezusa, Jezus przyjdzie do każdego. Potrzebne jest środowisko ( przewodnik, kaznodzieja , zakonnik, rodzina wierząca, koleżanka, kolega, którzy studiują Pismo Boże) Nie dogmaty, teoria o Kościele, tylko żywy kościół ,ale nie fałszywi prorocy (ci, co zniekształcają Słowo Boże) .
  2. Uczniowie Jezusa są zalęknieni, a Jezus mówi: ,,Czemu jesteście zmieszani? Jezus przychodzi, gdy człowiek jest zagubiony, przestraszony, zraniony. Wtedy otwiera się na Jezusa. I Jezus tam jest. W sercu człowieka i w miejscu, gdzie człowiek jest. Ale wznieś głowę w górę i szukaj Jezusa.
  3. Jezus mówi swoim uczniom, że jest głodny i je z nimi pieczoną rybę. Chce im pokazać, że jest żywy .Siada z nimi do kolacji. To znaczy, że Jezus nie szuka miejsc szczególnych,  jest z człowiekiem w codzienności, w każdej chwili jego życia. Gdy idziemy do szkoły, do pracy, na uczelnię, gdy spożywamy posiłki. Wszędzie doświadczamy Jezusa. ( gdy mówimy do Jezusa, gdy widzimy Go w myślach,  w słowach innych ludzi).
  4. I wtedy oświecił ich serca (uwierzyli, że to Jezus i nam współczesnym też otwiera oczy, wlewa doświadczenie z przeszłości. I my pójdziemy za Jezusem i będziemy przekazywać wiedzę o Nim innym ludziom. 

Po wysłuchaniu kazania o. Adama Szustaka

MG-H

Myślcie o Panu właściwie
i szukajcie Go w prostocie serca! (Mdr 1/1)

Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1/20)

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami. (Ps 24/1)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29/11)

Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. (Jr 32/17)